എടതിരിഞ്ഞി ശ്രീ ശിവകുമാരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ടാദിനം ചടങ്ങ് മാത്രമായി ആഘോഷിക്കുന്നു

എടതിരിഞ്ഞി : എടതിരിഞ്ഞി ശ്രീ ശിവകുമാരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ മാർച്ച് 30 തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രതിഷ്ടാദിനം ചടങ്ങ് മാത്രമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പൊങ്കാല സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top