ഡോക്ടറുടെ കുറുപ്പടിയില്ലാത്തവർക്ക് മരുന്ന് വിൽക്കരുത്

കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയ്ക്ക് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്നുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന മരുന്നു വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ ഡ്രഗ്‌സ് ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top