ബസുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യമാക്കണം

ബസുകളിലെ ഹാൻഡിൽ ബാറുകൾ, സീറ്റുകൾ എന്നിവയിലെ സ്പർശം നിമിത്തം കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ബസ് ജീവനക്കാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് ബസുകളിൽ സാനിറ്റൈസർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ബസ് ഓപറേറ്റഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദേശം നൽകി.

Leave a comment

Top