8302201133 -ൽ മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്യൂ, കോവിഡ് 19 നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും ഇനി സാധാരണ ഫോണിലും

കോവിഡ് 19 സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇനി ഒരു മിസ്ഡ് കോളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെത്തും. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. 8302201133 എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നതോടെ ഇൻഫർമേഷൻ പബ്‌ളിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ GoK Direct എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ആകും. പിന്നീട് കോവിഡ് 19 നെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വാർത്തകളും ഇവർക്ക് ഫോണിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ടെക്‌സ്റ്റ് മെസേജ് അലർട്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നെറ്റ് കണക്ഷനില്ലാത്ത സാധാരണ ഫോണിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്.

കോവിഡ് 19നെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനാണ് GoK Direct ആപ്പ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ചത്. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ, യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരം മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ലഭിക്കും. കൂടാതെ പൊതുഅറിയിപ്പുകളുമുണ്ടാവും. ഇതിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ആപ്പിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌ക്രീനിനു താഴെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ദിശയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിളിക്കാനുമാവും. എയർപോർട്ട്, സീപോർട്ട്, റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനുകൾ, പ്രധാന ബസ് ടെർമിനലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയിലൂടെയും പ്രചാരണം നൽകുന്നുണ്ട്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top