ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് നിയമനം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വികസന സമിതി മുഖേന ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച മാർച്ച് 4 ബുനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ ചേമ്പറിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡി ഫാം മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പ്രവൃത്തിപരിചയവും സർക്കാർ രജിസ്‌ട്രേഷനും നിർബന്ധം.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top