വെട്ടിക്കര നനദുർഗ്ഗ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേശ ഗുരുതി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : വെട്ടിക്കര നനദുർഗ്ഗ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേശ ഗുരുതി എടതിരിഞ്ഞി മന കൃഷ്ണൻ തിരുമേനിയുടെയും മേൽശാന്തി രാഹുൽ തിരുമേനിയുടെയും കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്നു . ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി കെ.എൻ മേനോൻ , വേലായുധൻ സാമി, സലീഷ് നനദുർഗ്ഗ എന്നിവർ നേതൃത്വം വഹിച്ചു.

Leave a comment

Top