സി.ഐ.ടി.യു. അവകാശ ദിനം ആചരിച്ചു


മാപ്രാണം :
തുല്ല്യ ജോലിക്ക് തുല്ല്യവേതനം, മിനിമം പ്രതിമാസ വേതനം 18000 രൂപയാക്കുക, കരാർ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക, കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി സഹകരണ താൽക്കാലിക കരാർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ- സി.ഐ.ടി.യു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നവംബർ 12 അവകാശ ദിനമായി ആചരിച്ചു. കരുവന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ മാപ്രാണം, കുഴിക്കാട്ടുകോണം, കരുവന്നൂർ, മൂർക്കനാട് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവകാശ ദിനമാചരിച്ചു. സി.ഐ.ടി.യു ഏരിയാ സെക്രട്ടറി കെ.എ.ഗോപി, ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം.ബി. രാജു, പി.എസ്. വിശ്വംഭരൻ, യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ധന്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വി.ജി. രതീഷ്, സി.സി. സുനിൽ കുമാർ, കെ.എം. പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top