ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നഗരസഭ ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡ് വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ മാപ്രാണം റോസ് റെസിഡൻസി, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വീനസ് ഹോട്ടൽ, ഗ്രാമ്യ ഹോട്ടൽ, വരദാനം ഹോട്ടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴകിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തു. ഠാണാവിലെ നാഷണൽ ഫ്രൂട്സ് നിന്നും 13 കിലോ 50 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു, നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത് ആയിരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു
Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top