രക്തദാന ദിനാചരണം: ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കാട്ടുങ്ങച്ചിറ : ലോക രക്തദാന ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എൻ സ്കൂളിലെ യു.പി. വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എസ് എൻ ടി ടി ഐ യിലെ അദ്ധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ടാം വർഷ അദ്ധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥിനി ആരതി.എം.പി., അഭിലാഷ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സ് നയിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ മൃദുല.എ.ബി, ജിനോ.ടി.ജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top