തരണനെല്ലൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ 10ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാല ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രി അപേക്ഷകളിലെ ന്യൂനതകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അക്ഷയ സെന്റർ, ഇന്റർനെറ്റ് കഫെ നടത്തുന്നവർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർക്കായി സർവ്വകലാശാല നോഡൽ ഓഫീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെയ് 10 വെള്ളിയാഴ്ച കാലത്തു 10 മണിക്ക് സർവ്വകാലശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുട തരണനെല്ലൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ സൗജന്യ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9846730721

Leave a comment

Top