മനപ്പടിയിലെ അയ്യപ്പഭക്തർക്കുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രം മാതൃകയാകുന്നു

കിഴുത്താനി: അയ്യപ്പഭക്തജന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിഴുത്താനി മനപ്പടിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കാൽനടക്കാരായ അയ്യപ്പഭക്തർക്കുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രം നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനക്കാരായ ഭക്തർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരിക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതു സമയത്തും എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണവും മറ്റും ലഭ്യമാണ് . നാട്ടുകാരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലാണ് വിശ്രമ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അജയൻ കുറുവത്ത്, തക്കപ്പൻ പാറയിൽ, ബാബു പെരുമ്പിള്ളി, ചേലക്കാട്ട് മണി, മൂലയിൽ സേതു, അനൂപ്, ദിലീപ് കാട്ടൂർ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽക്കുന്നത്.

Leave a comment

Leave a Reply

Top