തരണനെല്ലൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

താണിശ്ശേരി : തരണനെല്ലൂർ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. ബി എ മൾട്ടിമീഡിയ മാർച്ച് 8 ന് രാവിലെ 10 മണിക്കും കൊമേഴ്‌സിന് 9-ാം തിയതി രാവിലെ 10 മണിക്കും ബി എസ് സി ഫുഡ് ടെക്‌നോളജി 10-ാം തിയതി രാവിലെ 10 മണിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബയോഡാറ്റയുമായി നേരിട്ട് അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9846232558, 9495505051

Leave a comment

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top