മൂ൪ക്കനാട് നാമജപറാലി നടത്തി

മൂ൪ക്കനാട് :ഹിന്ദു ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റത്തിനെതെതിരെ മൂ൪ക്കനാട് നിവാസികളായ ഭക്ത൪ നാമജപറാലി നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. മൂ൪ക്കനാട് ശിവക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ നിന്നും തറയ്ക്കൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന നാമജപറാലിയിൽ നൂറുകണക്കിനു ഭക്ത൪ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും സാമുദായിക സംഘടനകളും റാലിക്ക് നേതൃത്വം നല്കി.

Leave a comment

Top