ഗവൺമെന്‍റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്ക്കൂളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്‍റ് പദ്ധതിയായ ഋതുവിന് തുടക്കമായി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഗവൺമെന്‍റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്ക്കൂളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്‍റ് പദ്ധതിയായ ഋതുവിന് തുടക്കമായി ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായി ആയൂർവേദ ഡോക്ടർമാർ 5-ാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ പ്ളസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികളെ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമുളള മരുന്നുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ആയൂർവേദ ഡോക്ടർമാരായ നിമ്യ,ബീന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പ്യാരിജ എം. ,ടി.വി.രമണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a comment

Top