പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിചയപെടുത്തുവാൻ ‘ജാലകം’ പദ്ധതിയുമായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കംമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം മുന്നേറാൻ മദ്ധ്യവയസ്ക്കരെ പ്രാപ്തരാക്കുവാനും, പുതുസാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിചയപെടുത്തുവാനും ‘ജാലകം’  പദ്ധതിയുമായി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കംമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ‘കോഡ്’ മുന്നോട്ട്. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കംമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം പുതുസാങ്കേതികവിദ്യകളെ പറ്റി അജ്ഞരായവരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു.

കംമ്പ്യൂട്ടർ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള സുവർണ്ണാവസരം നൽകുകയായിരുന്നു ‘ജാലകം’ എന്ന ഈ പദ്ധതി. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തുമായുള്ള 40ഓളം പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേർന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഒരുക്കിയ ‘ലേൺ വിത്ത് കോഡ്’ എന്ന പാഠ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജാലകം ഒരുക്കിയത്. ഇതിനു മുൻപും ആൻഡ്രോയ്ഡ് പോലെ ഉള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു.

Leave a comment

Top