ഐ.എൽ.പി. നിരോധിക്കണം – യൂജിൻ മോറേലി

ആളൂർ : രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഭാരതീയർ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിയമ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് (ILP) എടുത്ത് കളയണമെന്ന് എൽ.ജെ.ഡി. ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് യൂജിൻ മോറേലി പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെയും മതേതര ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനും എൽ.ജെ.ഡി.ജില്ലയിൽ നടത്തുന്ന കാമ്പയിന്‍റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ആളൂരിൽ  ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മണിപ്പൂർ, നാഗലാൻഡ്, അസാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിൽ വരിക വഴി ഭാരതീയരായ ഇതര സംസ്ഥാന കാർക്ക്

Top