അഭിനയപരിശീലന ശില്പശാലയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇന്നർ സ്പേസ് ലിറ്റിൽ തിയേറ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 8 മുതൽ 12 വരെ, ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ണാത്തിക്കുളം റോഡിലെ വാൾഡനിൽ നടത്തുന്ന അഞ്ചു ദിവസത്തെ അഭിനയ പരിശീലന ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അഭിനയകലയിൽ താല്പര്യമുള്ള 15 – 30 പ്രായപരിധിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശില്പശാലയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ശില്പശാലയിൽ അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തനപരിചയമുള്ള വിദഗ്ദ്ധരായ അദ്ധ്യാപകർ ക്ലാസെടുക്കും. ഇരുപതു പേർക്കാണു ശില്പശാലയിൽ പ്രവേശനം നൽകുക. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട്

Top