കൃഷിഭവനിൽ ഗ്രാഫ്റ് പ്ലാവ്, കോകോ തൈകൾ എന്നിവ വിതരണത്തിന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട കൃഷിഭവനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാഫ്റ് പ്ലാവ്, കോകോ തൈകൾ എന്നിവ വിതരണത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ആവശ്യമുള്ള കർഷർ എസ്.എച്ച്.എം അപേക്ഷ, നികുതി രസീത്, ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക്‌ പകർപ്പ് സഹിതം എത്രയെയും പെട്ടന്ന് കൃഷി ഭവൻ എത്തി ചേരണം എന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ യുവാവ്‌ ചികിൽസാ സഹായം തേടുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട: രണ്ടു വൃക്കകളുടെയും പ്രവർത്തനം തകരാറിലായ യുവാവ് ചികിൽസാ സഹായം തേടുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ  മുരിയാട് പള്ളിപ്പാമഠത്തിൽ ശ്രീധരൻ മകൻ ശ്രീജേഷ്ന് (29 ) ആഴ്ചയിൽ മൂന്നുതവണ ഡയാലിസിസ്ന് വിധേയമാകണം, ഇതടക്കമുള്ള ഭരിച്ച ചിലവ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തിനെ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം. അമ്മയുടെ വൃക്ക നോക്കിയെങ്കിലും അത് പറ്റില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. ഈ അടുത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശ്രീജേഷിനെ പിതാവിന് കൂലിപ്പണിയാണ് തൊഴിൽ. ശ്രീജേഷ് സൗദിയിൽ ആയിരുന്നു,

എംപ്ലോയ്‌മെന്‍റ്  രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ അവസരം

1999 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ 2019 നവംബർ 20 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്‍റ്   രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാനാകാതെ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ തനത് സീനിയോറിറ്റിയോടെ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ ആന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ www.employment.kerala.gov.in ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിന്യുവൽ ഓപ്ഷൻ വഴിയും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴിയും പ്രത്യേക പുതുക്കൽ നടത്താം. ഓഫീസിൽ നേരിട്ട്

Top