ബൈപാസ് റോഡ് താല്‍ക്കാലിക ഗതാഗതത്തിനായി നഗരസഭ തുറന്ന് നല്‍കിയത് സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ , കൂനിൻമേൽ കുരു എന്നപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസമായി ഠാണ- ബസ് സ്റ്റാന്റ് റോഡില്‍ കോണ്‍ക്രിറ്റ് വര്‍ക്ക് നടക്കുന്നതിനാല്‍ അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതവും വാഹനപ്പെരുപ്പം മൂലം ശ്വാസംമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി അനങ്ങാപ്പാറനയം സ്വീകരിച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭക്ക് ബൈപാസ് റോഡ് താല്‍ക്കാലികമായി ചെറുവാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി കഴിഞ്ഞദിവസം തുറന്ന് നൽകേണ്ടിവന്നത് പോലീസിന്റെയും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ

Top