കല്ലംകുളം വൃത്തിയാക്കി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നഗരസഭ വാർഡ് 21 ലെ കല്ലംകുളം അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ വൃത്തിയാക്കി ജല സ്രോതസ് സംരക്ഷണം നടത്തി. വാർഡ് കൗൺസിലർ അഡ്വ. വി സി വർഗ്ഗിസ്, തൊഴിലുറപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ സിബിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a comment

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top