അദ്ധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : എടതിരിഞ്ഞി എച്ച് ഡി പി സമാജം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലേക്ക് UPSA യോഗ്യതയുള്ള അദ്ധ്യാപകരിൽനിന്നും നിലവിലുള്ള ഒഴിവിലേക്ക് ( മലയാളം, കണക്ക് ) അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 7 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിലാസം : ദി മാനേജർ, എച്ച് ഡി പി സമാജം എച്ച് എസ് എസ്, എടതിരിഞ്ഞി പി ഒ, ഇരിങ്ങാലക്കുട 680122

Leave a comment

371total visits,1visits today

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top