കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം : ആറാട്ട് പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച്ച പ്രാദേശികാവധി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് പ്രമാണിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ കാര്യാലയങ്ങൾക്കും വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ നിശ്ചയ പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല

Leave a comment

  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top