മീര ശ്രീനാരായണൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കൂടൽമാണിക്യം വിശേഷാൽ പന്തലിൽ നാലാം ഉത്സവനാളിൽ മീര ശ്രീനാരായണൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ . തന്‍റെ ഓരോ പ്രകടനത്തിലും ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളെ സ്പര്ശിക്കുവാനുള്ള ജന്മസിദ്ധിയുള്ള കലാകാരി. നിരന്തരമായ സാധനയിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത നൃത്തശരീരത്തിൽ ഭാവപൂർണിമ തെളിയുന്ന സാത്വികാഭിനയസിദ്ധി. നൃത്തത്തിലും നൃത്യത്തിലും നാട്യത്തിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന നർത്തകി. ഇന്ത്യൻ നൃത്ത രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാവിയിലെ വാഗ്‌ദാനം.

Leave a comment

  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top