സ്മാർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ (ഫീൽഡ് വർക്ക്) ആവശ്യമുണ്ട്

സ്മാർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ (ഫീൽഡ് വർക്ക്) ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റൈപ്പൻഡും അതിനു ശേഷം ആകർഷകമായ ശമ്പളവും ബോണസും. സിവിൽ ഐ ടി ഐ / ഡിപ്ലോമ / ബി ടെക് കാർക്ക് മുൻഗണന. ടുവീലർ നിർബന്ധം. ഹിന്ദി ഭാഷ അഭികാമ്യം. ബന്ധപ്പെടുക : 9037356729 , 7034164018 . ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്ററിങ്, ഗ്രീൻസ് ബിൽഡിങ്, 34/210 A , നവോദയ കലാസമിതി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം, പൊറത്തിശ്ശേരി.

Leave a comment

1672total visits,2visits today

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top