പമ്പ് സെറ്റ്, തെങ്ങുകയറ്റയന്ത്രം, കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നിവക്ക് കൃഷിഭവന്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ജനകീയാസൂത്രണപദ്ധതി പ്രകാരം പൊറത്തിശ്ശേരി കൃഷിഭവനില്‍ നിന്നും ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നഗരസഭാപരിധിയിലുള്ളവര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 25 നകം കൃഷിഭവനിലെത്തണം. പമ്പ് സെറ്റ്, തെങ്ങുകയറ്റയന്ത്രം, കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നിവക്ക് കൃഷിഭവന്‍ സബ്‌സിഡി നല്‍കും. താല്‍പ്പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ 25 നകം എത്തണം. കേരഗ്രാമം പദ്ധതിപ്രകാരമുളള ആനുകൂല്യത്തിന് ഇനിയും അപേക്ഷിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കില്‍ 25 നകം വാര്‍ഡ്തല കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടതാണെന്നും പൊറത്തിശ്ശേരി കൃഷി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top