ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 36 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 12 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 36 പേർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : നഗരസഭ പരിധിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 12 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി നിലവിൽ 36 പേർ ആശുപത്രിയിലും 227 പേർ വീട്ടിലും ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. 849 പേർക്കാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 339 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 53 പേർ.

48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 3, 44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 7, 41 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 11, 68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 18, 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 19, 27 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 20, 75 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 21, 65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 21,33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ് – 21, 9 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി- വാർഡ് – 21, 4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി- വാർഡ് – 21 , 57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 25, എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.


Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top