മുരിയാട്, താണിശ്ശേരി, പുല്ലൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പടെ ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 22 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

മുരിയാട്, താണിശ്ശേരി, പുല്ലൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പടെ ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 22 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

ജൂൺ 23ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി(47) പുരുഷൻ, ജൂൺ 12ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന താണിശ്ശേരി സ്വദേശി (35) പുരുഷൻ, ജൂൺ 24ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന പുല്ലൂർ സ്വദേശി(37) പുരുഷൻ ഉൾപ്പടെ ജില്ലയിൽ ശനിയാഴ്ച 22 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ 142 പേരാണ് രോഗബാധിതരായി ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ആകെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന 17857 പേരിൽ 17700 പേർ വീടുകളിലും 157 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് കഴിയുന്നത്.

ജൂൺ 15ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വന്ന (24 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 11ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറു വിലശ്ശേരി സ്വദേശി( 43 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന പാളയം പറമ്പ് സ്വദേശി (48 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 15 ന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ചാലക്കുടിയിലേക്ക് വന്ന (46 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 16ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മറ്റത്തൂർ സ്വദേശി ( 48 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 12 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന നെൻമണിക്കര സ്വദേശി (43 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 12 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന വലപ്പാട് സ്വദേശി (43 വയസ്സ്, പുരുഷൻ),

ജൂൺ 19 ന് മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി (47 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂത തെരുവിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ (38 വയസ്സ്, പഴഞ്ഞി), ജൂൺ 14 ന് ഖസാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി ‘(37 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 18 ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന പൂപ്പത്തി സ്വദേശി വന്ന (31 വയസ, പുരുഷ’), ജൂൺ 22 ന് ബാംഗ്ളൂർ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (49 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 17 ന് കോയമ്പത്തർ നിന്ന് വന്ന കയ്പമംഗലം സ്വദേശി (33 വയസ്സ, പുരുഷൻ),17.06.2020 ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളറക്കാട് സ്വദേശി(19 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 17 ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളറക്കാട്‌ സ്വദേശി (44 വയസ്സ്, പുരുഷൻ), ജൂൺ 1 ന് ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് വന്ന ആർത്താറ്റ് സ്വദേശി (6 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി), ജൂൺ 19 ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന പറവട്ടാനി സ്വദേശി (36 ,യവയസ്സ്, പുരുഷൻ), കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ചേലക്കോട് സ്വദേശി (65 വയസ്സ്, പുരുഷൻ) യു. എ. ഇ .ൽ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി (31 വയസ്സ, പുരുഷൻ) എന്നിവർക്കാണ് ശനിയാഴ്ച ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വന്ന 2 പേർ ചാലക്കുടിയിൽ വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ ജോലിയ്ക്കായി കോൺട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന 35 പേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top