ജില്ലയിൽ പുതിയ രോഗസ്ഥിരീകരണമില്ല. ലഭിച്ച 5 പരിശോധനഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ്, നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് 12462 പേർ, 3 പേരെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് 12462 പേർ. 12425 പേർ വീടുകളിലും 37 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. ബുധനാഴ്ച പുതിയ രോഗസ്ഥിരീകരണമില്ല. ലഭിച്ച 5 പരിശോധനഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ്. 3 പേരെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി 11 പേരെ ബുധനാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 31 പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു.

ഇതിൽ 438 എണ്ണത്തിന്റെയും ഫലം ലഭിച്ചു. 74 പേരുടെ ഫലം ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട്. കൺട്രോൾ സെല്ലിലേക്ക് ആകെ 598 ഫോൺ ലഭിച്ചു. സൈക്കോ-സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാർ നൽകുന്ന കൗൺസലിങ് തുടരുകയാണ്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുളള ലോറി ഡ്രൈവർമാർ, ക്ലീനർമാർ, ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ബോധൽക്കരണവും സ്‌ക്രീനിങ്ങും നടത്തി. ശക്തൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇതരസംസ്ഥാന ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്കുളള സ്‌ക്രീനിങ് തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിച്ചു. പോലീസ് ശക്തമായി ഇടപെടുന്നതിനാൽ നിരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. (update March 25,2020)

Leave a comment
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top