ഷീ സ്മാര്‍ട്ടിന്‍റെ തുണി കിറ്റ് വിപണന ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 1ന്


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
ഇരിങ്ങാലക്കുട ആസ്ഥാനമായുള്ള തൃശൂര്‍ റീജണല്‍ കാര്‍ഷിക കാര്‍ഷികേതര വികസന സഹകരണ സംഘത്തിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ഷീ സ്മാര്‍ട്ടിന്‍റെ പദ്ധതികളിലൊന്നായ തുണി സഞ്ചി വിപണിയിലിറക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തില്‍ കോടതി വിധി പ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് കിറ്റുകള്‍ നിരോധി ച്ച സാഹചര്യ ത്തിലാണ് വിവിധങ്ങളായ , ആവശ്യമെങ്കില്‍ കഴുകി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തുണി കിറ്റുകള്‍ ഷീ സ്മാര്‍ട്ടിലുള്ള വനിതകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്. തുണി കിറ്റ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം 2020 ജനുവരി 1 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തൃശൂര്‍ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം മാനേജര്‍ ടി.എസ്. ചന്ദ്രൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സംഘം ഹാളില്‍ വച്ച് നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top