എല്ലാ വിഭാഗം സ്കൂളുകൾക്കും ശക്തമായ മഴ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവധി


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
തുലാവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ മഴ പ്രവചിക്കപ്പെടുകയും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ, അംഗനവാടികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം സ്കൂളുകൾക്കും ഒക്ടോബർ 21 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവധിയായിരിക്കും എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അധ്യയന മണിക്കൂറുകൾ തുടർന്നുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിലായി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.  ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഞായറാഴ്ച വരെ 53.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും, ശനിയാഴ്ച 46.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top