ഹയർ സെക്കന്ററി വായനമത്സരം: എസ്.എൻ. സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയികൾ


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കന്ററി വായനമത്സരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് തലത്തിൽ നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ്.എൻ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ അതുല്യ പി.എസ്, സൗപർണ്ണിക കെ.പി, അഞ്ജന ബാബു എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top