പഞ്ചായത്തുകളിൽ തൊഴിൽരഹിത വേതനം വിതരണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : തൊഴിൽരഹിത വേതനത്തിനു അർഹരായവർ ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ്, ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നിവ സഹിതം വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 2നും, കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 3, 4 തീയതികളിലും നേരിട്ട് ഹാജരായി വേതനം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top