പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ചാലക്കുടി കെഎസ്ആർടിസി കുറിയറിന്റെ സൗജന്യ സേവനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു


ചാലക്കുടി :
പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലേക്കും ആളുകൾക്കും സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചാലക്കുടിയിലെ കെഎസ്ആർടിസി കുറിയറിന്റെ സൗജന്യ സേവനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. നിരവധി വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ഈ സൗജന്യ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെറാപ്ലെയിൻ കുറിയർ സർവീസാണു കെഎസ്ആർടിസിക്കായി നിലവിൽ കുറിയർ സേവനം നടത്തുന്നത്. ഇതു വഴിയാണു പ്രളയ ബാധിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും സാധനങ്ങൾ സൗജന്യമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ അയയ്ക്കേണ്ടവർ തങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ ഒരു പകർപ്പും സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സംഘടനയുടെയോ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടേയോ വ്യക്തികളുടേയോ മൊബൈൽ നമ്പറും ഏജൻസിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും എന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ അറിയിച്ചു.

ചാലക്കുടിയിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ 9 വരെയാണു സേവനം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും സഹായമെത്തിക്കേണ്ടവർ വിളിച്ച് അറിയിച്ചാൽ രാവിലെ 9നു മുൻപു വേണമെങ്കിലും കുറിയർ സർവീസിലെ ജീവനക്കാർ എത്തും. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറിയർ കേന്ദ്രങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്.
8078809911, 8138860911

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top