പ്രളയ മേഖലകളിലേക്ക് സഹായവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടോൾ ഈടാക്കില്ല


മഴക്കെടുതി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലിയേക്കര ടോൾപ്ലാസയിൽ ടോൾ ഈടാക്കുന്നത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കും. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന റവന്യൂ അധികൃതരുടെയും ടോൾ കമ്പനിയുടെയും യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളും ടോൾ ബൂത്തിലൂടെ പല തവണ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവരെ ടോൾ പിരിവിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി. പ്രളയ മേഖലകളിലേക്ക് സഹായവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ടോൾബൂത്തിലെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കാതെ ഈ വാഹനങ്ങൾ വേഗം കടത്തി വിടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top