വാതിൽമാടം കോളനി പരിസരത്ത് മണ്ണിടിച്ചൽ തുടരുന്നു, സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം വാഗ്ദാനം മാത്രമായി നിൽക്കുന്നു


മാപ്രാണം :
ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ മാപ്രാണം വാതിൽമാടം കോളനി പരിസരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചൽ. അറക്കൽ സുഹറയുടെ വീടിനു സമീപമാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞത്. ഇവിടെ സംരക്ഷണഭിത്തി കെട്ടണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം വാഗ്ദാനം മാത്രമായി നിൽക്കുന്നു. എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ വ്യാപകമായി മണ്ണിടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കൂടാരത്തിൽ മണി എന്നയാളുടെ വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്നിരുന്നു. 2016 -17 ൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എം എൽ എ പ്രൊഫ. കെ എ അരുണൻ മാസ്റ്ററുടെ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽനിന്നും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാൻ 63 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും എം എൽ എ അടിയന്തിരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എം.എൽ.എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് കൗൺസിലർ ചെയ്യുന്നതെന്നും, ഇനിയും മഴ തുടർന്നാൽ നിവാസികളുടെ ജീവന് ഭീക്ഷണിയുണ്ടാകുമെന്നും ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പറയുന്നു. മുൻസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് ഷാജൂട്ടൻ, ശ്രീജേഷ്, മോഹനൻ, നിഥിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു .

എന്നാൽ വാതിൽമാടത്ത് മണ്ണിടിയുന്ന സ്ഥലത്തു സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ എം.എൽ.എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന ബി ജെ പി യുടെ പ്രസ്താവന കളവാണെന്നും, ഇതിനു തെളിവായി 27 /06 /2017 ലെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതിന്‍റെ കോപ്പി വാർഡ് കൗൺസിലർ സി സി ഷിബിൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകി. സംരക്ഷണ ഭിത്തിനിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വൈകുന്നതിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെ ജാഗൃതകുറവുണ്ടെന്ന് കൗൺസിലർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കാൻ താൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മെല്ലെപ്പോക്കു നയമാണ് നഗരസഭാ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിൽ പലതവണ ആവശ്യപെട്ടിട്ടാണ് നിർമാണത്തിന് മുൻപുള്ള മണ്ണ് പരിശോധനക്കായി നഗരസഭാ അറുപതിനായിരം രൂപ അനുവദിച്ചത്. നിവാസികളുടെ ചിരകാല ആവശ്യമായ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമാണം തുടങ്ങാനുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top