ഈപോസ് മെഷീനുകളെത്തി, ഇനി വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ട് ഓഫീസുകൾ


ഇരിങ്ങാലക്കുട :
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ മുകുന്ദപുരം, ചാലക്കുടി താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ഇനി ഈപോസ് മെഷിനിലൂടെ പണമിടപാട് നടത്താം. ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, യൂ പി എ ആപ്പുകൾ മുഘേന ഒരു രൂപ മുതലുള്ള പണമിടപാടുകൾ ഈപോസ് മെഷീനുകളിലൂടെ സ്വീകരിക്കും. പണമിടപാടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താനും, ചില്ലറക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കള്ളനോട്ടുകളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

വില്ലേജോഫീസുകൾ ഡിജിറ്റൽ ആകുന്നതോടെ ഭൂനികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പണ ക്രയവിക്രയങ്ങളും അതാതു ദിവസം തന്നെ സർക്കാരിലേക്കെത്തും. പണം നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടപാട് വൈകുന്നതുമൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും വില്ലേജിലെ ജീവനക്കാർ കൂടുതൽ സമയം ഓഫീസ് സേവനത്തിനും മെഷീൻ ഉപകരിക്കും. സംസ്ഥാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലേജുകളുള്ള തൃശൂരിലെ 255 വില്ലേജുകളിലും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഈപോസ് മെഷിൻ പ്രയോഗത്തിൽ വരും.സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി ചേർന്നാണ് ഇ പേയ്മെന്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top