ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി തൊമ്മാന സംസ്ഥാന പാതയരികിൽ ഗാർഡ് റെയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു

തൊമ്മാന : അപകടമേഖലയായ തൊമ്മാന മുതൽ ഐ ടി സി വരെയുള്ള സംസ്ഥാന പാതയരികിൽ പാടത്തിനു ഇരുവശവുമായി സുരക്ഷയേകി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഗാർഡ് റെയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നിശ്ചിത ദൂരത്ത് റോഡരികിൽ ബലമേറിയ ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഗാർഡ് റെയിൽ പണി പുരോഗമിക്കുന്നത്. തൊമ്മാന മുതൽ വല്ലക്കുന്നു വരെയുള്ള പാതയരികിൽ മെക്കാടം റീ ടാറിങ്ങിനു ശേഷം മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ഗാർഡ് റെയിൽ ഇടതു വശത്തു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറെ അപകട സാദ്ധ്യതയും റോഡിൻറെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞു നിലയിലുമായ വലതു വശത്ത് ഇത് വരെ ഗാർഡ് റെയിൽ സ്ഥാപിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധം ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് അപകടത്തിൽ പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് മറിയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top