വഴിയിൽ നിന്നും കളഞ്ഞുകിട്ടിയ രൂപ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മാതൃകയായി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : വഴിയിൽ നിന്നും കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 10,020 രൂപാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏല്പിച്ചു കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം (അയ്യങ്കാവ് ക്ഷേത്രം ) ജീവനക്കാരൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ മാതൃകയായി.

Leave a comment

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top