പ്രളയദുരിതാശ്വാസം, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്മേല്‍ അപ്പീല്‍ : ലോക്‌ അദാലത്തിനെ സമീപിക്കണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പ്രളയദുരിതാശ്വാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്മേല്‍ അപ്പീല്‍ പെര്‍മനന്റ്‌ ലോക്‌ അദാലത്തിനാണ്‌. ജില്ലാതല അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിന്മേല്‍ 60 ദിവസത്തിനുളളില്‍ പെര്‍മനന്റ്‌ ലോക്‌ അദാലത്തിനെ സമീപിക്കണമെന്ന്‌ ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ്‌ അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top