കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽരഹിത വേതന വിതരണം 18,19 തിയ്യതികളിൽ

കാട്ടൂർ : കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽരഹിത വേതനം മാർച്ച് 18,19 തിയ്യതികളിൽ രാവിലെ 11 മണിമുതൽ 3 മണി വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അർഹരായവർ ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻകാർഡ്, എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ കാർഡ്, ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വേതനം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്നു കാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top