കാരുകുളങ്ങര ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം മാർച്ച് 14ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കാരുകുളങ്ങര ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം 2019 മാർച്ച് 14- ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കും. അന്നേദിവസം രാവിലെ കളഭം,വിശേഷാൽ പൂജകൾ, ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദ ഊട്ട്, വൈകിട്ട് ചുറ്റുവിളക്ക്,നിറമാല, രാവിലെ 8.30 മുതൽ ശ്രീ അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി നാരായണീയ സഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയ പാരായണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Leave a comment

  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top