ഭരണി ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കുമരഞ്ചിറ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിക്കൂറ ചാർത്തൽ നടന്നു

കാറളം : കാറളം കുമരഞ്ചിറ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ മാർച്ച് 11 ന് നടക്കുന്ന ഭരണി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കൊടിക്കൂറ ചാർത്തൽ നടന്നു. 7 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ മാർച്ച് 12 ന് കാർത്തിക കാവേറ്റത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കും. മാർച്ച് 9-ാം തിയതി രേവതി വേലയും അശ്വതി വേലയും ആഘോഷിക്കുന്നു.

Leave a comment

  • 37
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top