തരണനെല്ലൂർ ആർട്ട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ലാബ് അറ്റൻഡർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ


താണിശ്ശേരി : തരണനെല്ലൂർ ആർട്ട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ലാബ് അറ്റൻഡർമാരുടെ ഒഴിവുകളുണ്ട്. കുറഞ്ഞ യോഗ്യത സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ടു , വി എച്ച് എസ് സി. താൽപര്യമുള്ളവർ മാർച്ച് 5 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ന് കോളേജിൽ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബയോഡാറ്റയുമായി നേരിട്ട് അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 04802876986, 9446232558

Leave a comment

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top