അയ്യങ്കാവ് മൈതാനം നികത്തരുതെന്നും മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുമ്പിലെ റോഡ് അടച്ചു കെട്ടരുതെന്നും കോടതി വിധി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പുതിയ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പണിത ശേഷം അതിനു മുമ്പിലെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളതും അനേകർ വ്യായാമത്തിനായി നടക്കുന്നതും വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ ഗതാഗതം ചെയ്യുന്നതുമായ ടാർ റോഡ് അടച്ചു കെട്ടാനും തൊട്ടടുത്ത അയ്യങ്കാവ് മൈതാനത്തിന്റെ തെക്കെ ഭാഗം നികത്താനായി മണ്ണടിക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെ 2014 ഫെബ്രുവരി 5ന് പൊതുതാൽപര്യത്തിൽ സി പി ഐ ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ സെന്റർ ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങളായ പി കെ സദാനന്ദൻ, കെ കെ. കൃഷ്ണാനന്ദ ബാബു എന്നവർ വാദികളായി അഡ്വ. രാജേഷ് തമ്പാൻ മുഖാന്തിരം ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കെതിരെ ബോധിപ്പിച്ച വ്യവഹാരത്തിൽ കൃത്യം 5 വർഷം തികഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യങ്കാവ് മൈതാനം നികത്തരുതെന്നും മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിനു മുമ്പിലെ റോഡ് അടച്ചു കെട്ടരുതെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ശാശ്വതമായി വിലക്കി വിധിയായി.

OS 500/2014 നമ്പ്രായി ബോധിപ്പിച്ച വ്യവഹാരം വിവിധ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തർക്കിച്ചുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ വാദികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഒത്തു തീർക്കാൻ തയ്യാറായി. ഇരുപക്ഷവും അംഗീകരിച്ച ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്ത ശേഷം കോടതി അംഗീകരിച്ച് അയ്യങ്കാവ് മൈതാനം നികത്തരുതെന്നും മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുമ്പിലെ റോഡ് അടച്ചു കെട്ടരുതെന്നും കോടതി വിധി പാസാക്കി.

Leave a comment

  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top