ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലേക്കായി ബഡ്ജറ്റിൽ 70 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായി പ്രൊഫ. കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലേക്കായി 70 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയതായി പ്രൊഫ. കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു. ഠാണാ- ചന്തക്കുന്ന് വികസനം 16 കോടി, കെ എൽ ഡി സി – ഷൺമുഖം കനാൽ സംയോജനം 10 കോടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട കുടുംബശ്രീ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനായി 8 കോടി, പടിയൂർ – പൂമംഗലം കോൾ വികസനത്തിനായി 3 കോടി, കൂത്തുമാക്കൽ ഷട്ടർ നിർമ്മാണം 10 കോടി, ആവുണ്ടർ ചാൽ പാലം 1.25 കോടി, ആളൂർ പഞ്ചായത്ത്‌ സമഗ്ര കുടി വെള്ള പദ്ധതി 5 കോടി, ആനന്ദപുരം ഗവ. യു പി സ്കൂൾ കെട്ടിടം 3 കോടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട നാടക കളരി തിയറ്റർ സമുച്ചയത്തിന് 8 കോടി, ആലുക്ക കടവ് പാലം 10 കോടി എന്നിങ്ങെനെയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Leave a comment

  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top