വി.എച്ച്. റഫീഖിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ്

പട്ടേപ്പാടം : മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തൃശൂർ ഗവ. കോളേജിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം വകുപ്പ് മേധാവിയായ റഫീഖ് പട്ടേപ്പാടം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. പട്ടേപ്പാടം വലിയവീട്ടിൽ ഹമീദിന്റെയും ഖദീജയുടേയും മകനാണ് റഫീക്ക് തൃശൂർ ഗവ.കോളേജിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അസി.പ്രൊഫസർ ഡോ. സാജിത ബീവി കാരയിൽ ആണ് റഫീഖിന്റെ ഭാര്യ.
Leave a comment

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top