കുംഭമേളയിൽ ഇദംപ്രഥമായി ശാകുന്തളം കൂടിയാട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : അലഹബാദിലെ പ്രയാഗിൽ ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആറു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ആഘോഷിക്കുന്ന അർദ്ധ കുംഭമേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണുജിയുടെ കേരളീയ കലാരൂപമായ ശാകുന്തളം കൂടിയാട്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ കീഴിലുള്ള കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രമായാണ് ജനുവരി 10 ന് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കപില വേണു ശകുന്തളയായും സൂരജ് നമ്പ്യാർ ദുഷ്യന്തനായും അമ്മന്നൂർ രജനീഷ് ചാക്യാർ സൂതനായിട്ടും വേഷമിടുന്ന അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഒന്നാമങ്കം ആണ് ഇതിവൃത്തം. കലാമണ്ഡലം രാജീവ്, കലാമണ്ഡലം നാരായണൻ നമ്പ്യാർ, കലാനിലയം ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ, എന്നിവർ പശ്ചാത്തലമേളം നൽകുന്നു. കലാനിലയം ഹരിദാസാണ് ചമയം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

Leave a comment

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top