സൗജന്യമായി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉജ്ജ്വല്‍ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നതും, നിലവില്‍ ഗ്യാസ് കണക്ഷന്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ (ബി.പി.എല്‍ കാര്‍ഡുളള) കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ജോ ഗ്യാസ് ഏജന്‍സിയിലും, വെളളാങ്ങല്ലൂര്‍ ട്രിനൈറ്റി ഗ്യാസ് ഏജന്‍സിയിലും സൗജന്യമായി എല്‍.പി.ജി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് വാര്‍ത്ത കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഏജന്‍സിയെ സമീപിക്കുക.

Leave a comment

  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top