സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് കല്യാണകൃഷ്ണ ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻനായർ, കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ എന്നിവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കല്യാണകൃഷ്ണ ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം കഥകളി ആചാര്യൻ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക്. കഥകളി രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം. 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവുമടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ഡിസംബർ 7ന് ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽവച്ച് സമ്മാനിക്കും.

Leave a comment

  • 184
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top