മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കൈതാങ്ങ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവനക്കാരുടെയും വേതനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നൽകി. ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ മാനേജർ കെ. ശ്രീകുമാർ, അസ്സി. മാനേജർ ജി. മധു എന്നിവരിൽനിന്നും മുകുന്ദപുരം തഹസീൽദാർ എം. ജെ. മധുസൂദനൻ ഏറ്റുവാങ്ങി.

Leave a comment

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top