അരിഷ്ടകമ്പനിയുടെ സമീപത്തെ കിണറുകൾ മലിനമാകുന്നുവെന്നു പരാതി

പൊറത്തിശ്ശേരി : പൊറത്തിശ്ശേരി 32-ാം വാർഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അരിഷ്ടകമ്പനിയുടെ സമീപത്തെ വീട്ടിലെ കിണർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം മലിനപെട്ടതായി നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന് പരാതി ലഭിച്ചു. കിണർ വെള്ളം മലിനമാണെന്നുള്ള ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അടക്കമാണ് പരാതി നൽകിയീട്ടുള്ളത്. യാതൊരുവിധ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് അരിഷ്ടകമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചീട്ടുണ്ട്. പരാതി ലഭിച്ചീട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top